Առաջադրանքներ

1.Յուրաքանչյուր սյունակից ընտրելով մեկական  նախածանց և արմատ` կազմել 6 նախածանցավոր բառ:

Ա)  Նախ                     ուշագնաց           

      Ապ                         հասարակարգ

      Ստոր                    ձայնափող
      Գեր                        հանրամատչելի

      Մակ                      դիպված

      Ընդ                        բայական

Պատասխան

Բ)  Ենթ                        վերադարձ          

      Հակ                        աշխարհասփյուռ

      Ներ                        անվանակոչություն
      Անդր                     գունաբաժանում

      Դեր                        թունավորել

      Դժ                          կարգախումբ

Պատասխան

Գ)  Ենթ                       կողմնորոշում          

      Հար                        խմբերգ

      Ապ                         դրույթ
      Բաց                       կշռույթ

      Թեր              գրականություն

      Մակ                      անշնորհքություն

Պատասխան

 

 

2. Առանձնացնել հոմանիշ բառերի 6 զույգ:

 Ա. Ընչաքաղց, զգաստ, լիովին, գթալ, ժրաջան, ամբոխ, զգոն, բազմություն, ամբողջապես, անկշտում, ջանասեր, կարեկցել:

 

Բ.Լուրթ, համամիտ, տոկուն, հաղթանդամ, ստահակ, ալևոր, մեծամարմին, խարդախ, կայուն, կապտագույն, համակարծիք, զառամյալ:

 

Գ) զեփյուռ, ճգնել, պերճ, ձանձրալի, ճիրան, մեծանուն, մագիլ, տաղտկալի, սյուք, շքեղ, ջանալ, անվանի:

 

 

 

 

3. Բաց թողնված տեղերում գրել տրված բառերը:

 

Եղյամն էր ,,,,,,,,,,,,,,,, գլուխն արծաթում,

Մրսում էր կարծես վայրի ,,,,,,,,,,,,,,,,

Հանգստանում էր հողմը ,,,,,,,,,,,,,,,`

Ականջն ,,,,,,,,,,,,,,,,, ազդանշանին:

(նշենի, ամպրոպ, բացատ, սունկ,)   

Պատասխան

4. Դարձվածքների իմաստն արտահայտել մեկ բառով:

Ա. Լուն ուղտ դարձնել-

Բ. Շունչ տալ-

Գ. Սիրտ անել

Դ. Լույս սփռել-

 

Կիսամյակային հաշվետվություն

Դասավանդողի օրագիր
ամիսը
անձնական տվյալներ
անուն Կարինե
ազգանուն Պետրոսյան
էլ. հասցե k.petrosyan@mskh.am
անձնական բլոգ/կայք karinepetrosyan.wordpress.com
հեռախոս 094-93-04-43
մասնակցություն պարապմունքներին
առավոտյան ընդհանուր 25.09-28-09
մեդիաուրբաթ 14.сен
բաց թողած դասեր 25.09-28.09, 8-4,9-5, 9-4 դդ.
լրացրած դասեր
փոխարինում
սեմինար պարապմունք մասնակցել եմ
առցանց քննարկում մասնակցել եմ
ուսումնական պրոցեսի կազմակերպում
նոր ուսումնական նյութի փորձարկում
ընդհանուր առաջադրանք 9-4իմ էլ. Հասցեից
անհատական առաջադրանք
էլ. նամակագրություն
հեռավար ուսուցում
ակումբային աշխատանք
ճամբարային աշխատանք 9-5 դասարանի ձմեռային ճամբարի պատասխանատու
ճամփորդություններ http://mskh.am/am/24030
ուսումնական ճամփորդություն
սեմինարի կազմակերպում
առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
մեդիաուրբաթ
ենթակայքի սպասարկում http://mijin.mskh.am/6052 http://mijin.mskh.am/6068 http://mijin.mskh.am/5689 http://mijin.mskh.am/6619
ստեղծական, թարգմանչական, հրատարակչականշխատանք
նոր ուսումնական նյութի ստեղծում karinepetrosyan.wordpress.com
առաջադրանքի ստեղծում karinepetrosyan.wordpress.com
բլոգի/կայքի վարում
ելույթ կայքում
կարծիքներ կայքում Գրել եմ կարծիքներ
հոդված «Դպիրում»
խմբագրական աշխատանք Աշխատանք Միջին դպրոցի ռուսերենի թարգմանչական խմբի հետ
մասնակցություն ստուգատեսներին
առցանց քննարկումնր մասնակցել եմ
կրթահամալիրում ստեղծված ծրագրերի տարածում
դասալսում
ելույթներ հանրապետական ԶԼՄ-երում
այցելություններ հանրապետության այլ դպրոցներ
on-line դասի կազմակերպում
գովազդային թերթիկների բաժանում բաժանել եմ
ինքնակրթություն
մասնագիտական, մանկավարժական գրականություն
գեղարվեստական, գիտահանրամատչելի
ՏՀՏ նոր միջոցներ
նախաձեռնություննր
նախագծեր
ճամփորդություններ
հատուկ նշումներ

Պետրոս Դուրյանի վերջին Ամանորը

Ե.Դուրյանը (Պետրոս Դուրյանի եղբայրը’ Միհրան (Եղիշե) Դուրյանը, ով հետագայում դարձավ նշանավոր հոգևորական ու գիտնական) պատմում է. «Մեռնելեն 20-21 օր առաջ. «Այս տարի ձեզի հետ աղեկ կաղանդ մը պիտի ընեմ» կըսե’ վերջին կաղանդը ըլլալով հասկցնել ուզելով: Ընդհակառակն ալ հիվանդությունը կաղանդին օրերը կը սաստկանա, բայց նորեն Դուրյան գավազանին հենվելով կելնե վարի սենյակը, կիջնե ու պուճախը կը նստի: Վերջին շաբաթներին հիվանդին հաճախ էին այցելում: Թատերական հուշարար Տ.Գալեմճյանը, եկել է, մխիթարանքի խոսքեր ասել, և բանաստեղծը տրտնջացել է. «Հարգս չգիտցան, բայց պիտի փնտրեն զիս: Ա՜խ, գոնե գրածներս տպեցեք, չմոռցվիմ»: Մահից մեկ օր առաջ հուշարարը հարցրել է, թե ինչի պետք ունի, իսկ Դուրյանը պատասխանել է. «Ի՞նչ բանի պետք ունենամ, անկողինս միայն ունիմ, զիս անով պիտի տանին»: Եվ նորից կրկնել է. «Պիտի փնտրե՜ն, պիտի փնտրե՜ն զիս»:
Իր վերջին օրերին Դուրյանը չէր ուզում միայնակ մնալ: Հորը խնդրել է. «Աղապա՛, այս շաբթու դուրս չպիտի ելնես. քովս պիտի նստես, որովհետև այս շաբթու է, որ պիտի մեռնիմ»: Եվ Աբրահամ աղան մինչև խոր գիշեր, հնազանդ նստում էր որդու մոտ:
1872 թ-ի հունվարի 20-ը Դուրյանի կյանքի վերջին օրն էր:
… Ե.Դուրյանը հայտնում է, որ Պետրոսը մի քանի պատվերներ է տվել. «Յուր ոգևարի ժամերուն խնդրեց յուր մեծ եղբորմեն (Հարությունից), որ յուր գործերն հրատարակելու աշխատի. «Քիչ մը բան գրած եմ,- ըսավ,- կուզեմ որ հրատարակվի»: Նույնիսկ Հարությունի հետ կատակել է. «Կարգվե եղբա՛յր, թոմպուլ-թոմպուլ զավակներ ունեցի՛ր, անոնց ըսե՛, որ մեկ ասանկ հորեղբայր մը ունեցա, ես ալ երկնքեն ձեզի վրա նայիմ և ուրախանամ»: Հայտնել է վերջին կամքը. «Կուզեմ, որ մարմինս հանդեսով վերցվի. Մինչև կիրակի պահեցեք զիս, մի վախենաք, չեմ հոտիր, ոսկոր մը տերի (կաշի) մ՚եմ (յուր բառերով) իրավ, որ ես բառ մը պիտի չիմանամ, բայց անանկ կուզեմ, որ ըլլա»: Ապա ավելացրել է. «Միհրանը աղեկ նայեցեք»: Ուշադիր դիտել է ծնողներին ու հարազատներին’ նկատելով. «Ամենքդ ալ աչքիս աղվոր կերևնաք կոր, շատ աղվոր կերևնաք կոր»; Գրպանից հանել է դրամները, նետել. «Թող չտեսնամ այսուհետև աշխարհիս բաները»: Մորաքույրը մրգեղեն է բերել. «Առե՛ք, առեք,- կհծծե Դուրյան: Քովինները կկարծեն, թե մրգեղեններու համար է, իր հոգիին համար էր»: Հետո մորաքույրը կնդրուկ է ծխել: Բույրը առնելով Պետրոսն ասել է. «Ատ ի՜նչ անուշ հոտ է, ո՞վ ձգեց այդ հոտերը, ձգեցե՛ք, ձգեցե՛ք, ես կսիրեմ այդ հոտերը»: «Յուր հոգեվարքի ատեն, երբ ա՛լ դադրեցավ իրեններուն հետ խոսելե, դեպի տանն մեկ անկյունը հառելով յուր աչերն’ սկսավ մնաք բարևներու շարք մը, և ծիծաղ ուներ միշտ դեմքին վրա. Այսպես, երբ 10-15 անգամներ մնաք բարով ըսելե վերջ’ դարձավ … և այսպես խոսեցավ մեզի. «Մեկը պիտի գա, անոր ալ կթողում իմ մնաք բարովս»: Եվ որովհետև յուր թաղման երեկոյին հասած էր Պոլիս (չեմ գիտեր որ գավառեն) Տիգրան Ադամյան’ յուր դասընկերն, տնեցիք համոզվեցան, թե Պետեկն Ադամյանին համար ըրած էր այդ հանձնարարությունն: Վերջին վայրկյաններուն,- շարունակում է եղբայրը, մորեղբայրը կուգա, երբ սենեկին դուռեն ներս կը մտնե, Պետրոսը ճիգ մը կընե ճանչնալու համար, այլ չի խոսեր, կերթա (նկատի ունի մորեղբորը) կը մստի անկողնույն մեջ, կրկին աչվները կը ժպտի ի նշան ճանաչողության. «Չը խոսի՞ս կոր» — կըսե մորեղբայրը: Մայրն ալ, որ անկողնույն քովն է. «Պետրոս չը խոսի՞ս, կըսե, — մորեղբայրդ եկավ … «Ալ ժամանակ չունիմ»,- կը պատասխանե, և այս իր վերջին խոսքը կըլլա, գլուխը բարձին վրա կիյնա ու աչերը կը փակվին: Բայց ինչ որ զարմանալի է աչվները փակվելեն վերջը և անշուշտ գերագույն ճիգով մը աջ ձեռքը հանդարտորեն 3 անգամ գլխուն կը տանի ի նշան «մնաք բարով»-ի ու կը լմնա: «Ալլա՜հ դոկտըր», — կը պոռա հայրը: «Սո՛ւս, դուն ալ», — կըսե մեծ եղբայրը և մեկդի կառնե»:
Սա 1872-ի հունվարի 21-ի լույս գիշերն էր…

Ռուսերենից առաջադրանք

Գրել բաց թողնված տառերը

Летом лес был з.леный.Осен.ю бер.зы стали ж.лтыми.Осины покр.снели.Мален.кий кл.н стал похоже на букет цв.тов. Все лист.я у него разные:зел.ные, ж.лтые,красн.й,коричнев.е.

Կազմել ճիշտ նախադասությունները

Огурцы                  играют в прятки

Малыши                растут на грядке

Поросята               плавают на дну

Волки                       спят в овраге

Рыбы                      воют на луну

Կազմել ճիշտ կապակցություններ և թարգմանել հայերեն

Перелетные                небо

Цветные                      яблоки

Синее                          песенка

Новогодняя               птицы

Вкусные                     слово

Ласковое                   елка

Пушистый                карандаш

Веселая                      хвосток

Գրել ամիսների անունները ըստ եղանակների

Зимние месяцы

Весенние месяцы

Летние месяцы

Осенние месяцы