Հետաքրքիր փաստեր Կոկա-Կոլայի մասին

Հետաքրքիր փաստեր Կոկո-Կոլայի մասին

http://mijin.mskh.am/7001

Առաջադրանքներ

1.Յուրաքանչյուր սյունակից ընտրելով մեկական  նախածանց և արմատ` կազմել 6 նախածանցավոր բառ:

Ա)  Նախ                     ուշագնաց           

      Ապ                         հասարակարգ

      Ստոր                    ձայնափող
      Գեր                        հանրամատչելի

      Մակ                      դիպված

      Ընդ                        բայական

Պատասխան

Բ)  Ենթ                        վերադարձ          

      Հակ                        աշխարհասփյուռ

      Ներ                        անվանակոչություն
      Անդր                     գունաբաժանում

      Դեր                        թունավորել

      Դժ                          կարգախումբ

Պատասխան

Գ)  Ենթ                       կողմնորոշում          

      Հար                        խմբերգ

      Ապ                         դրույթ
      Բաց                       կշռույթ

      Թեր              գրականություն

      Մակ                      անշնորհքություն

Պատասխան

 

 

2. Առանձնացնել հոմանիշ բառերի 6 զույգ:

 Ա. Ընչաքաղց, զգաստ, լիովին, գթալ, ժրաջան, ամբոխ, զգոն, բազմություն, ամբողջապես, անկշտում, ջանասեր, կարեկցել:

 

Բ.Լուրթ, համամիտ, տոկուն, հաղթանդամ, ստահակ, ալևոր, մեծամարմին, խարդախ, կայուն, կապտագույն, համակարծիք, զառամյալ:

 

Գ) զեփյուռ, ճգնել, պերճ, ձանձրալի, ճիրան, մեծանուն, մագիլ, տաղտկալի, սյուք, շքեղ, ջանալ, անվանի:

 

 

 

 

3. Բաց թողնված տեղերում գրել տրված բառերը:

 

Եղյամն էր ,,,,,,,,,,,,,,,, գլուխն արծաթում,

Մրսում էր կարծես վայրի ,,,,,,,,,,,,,,,,

Հանգստանում էր հողմը ,,,,,,,,,,,,,,,`

Ականջն ,,,,,,,,,,,,,,,,, ազդանշանին:

(նշենի, ամպրոպ, բացատ, սունկ,)   

Պատասխան

4. Դարձվածքների իմաստն արտահայտել մեկ բառով:

Ա. Լուն ուղտ դարձնել-

Բ. Շունչ տալ-

Գ. Սիրտ անել

Դ. Լույս սփռել-

 

Կիսամյակային հաշվետվություն

Դասավանդողի օրագիր
ամիսը
անձնական տվյալներ
անուն Կարինե
ազգանուն Պետրոսյան
էլ. հասցե k.petrosyan@mskh.am
անձնական բլոգ/կայք karinepetrosyan.wordpress.com
հեռախոս 094-93-04-43
մասնակցություն պարապմունքներին
առավոտյան ընդհանուր 25.09-28-09
մեդիաուրբաթ 14.сен
բաց թողած դասեր 25.09-28.09, 8-4,9-5, 9-4 դդ.
լրացրած դասեր
փոխարինում
սեմինար պարապմունք մասնակցել եմ
առցանց քննարկում մասնակցել եմ
ուսումնական պրոցեսի կազմակերպում
նոր ուսումնական նյութի փորձարկում
ընդհանուր առաջադրանք 9-4իմ էլ. Հասցեից
անհատական առաջադրանք
էլ. նամակագրություն
հեռավար ուսուցում
ակումբային աշխատանք
ճամբարային աշխատանք 9-5 դասարանի ձմեռային ճամբարի պատասխանատու
ճամփորդություններ http://mskh.am/am/24030
ուսումնական ճամփորդություն
սեմինարի կազմակերպում
առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
մեդիաուրբաթ
ենթակայքի սպասարկում http://mijin.mskh.am/6052 http://mijin.mskh.am/6068 http://mijin.mskh.am/5689 http://mijin.mskh.am/6619
ստեղծական, թարգմանչական, հրատարակչականշխատանք
նոր ուսումնական նյութի ստեղծում karinepetrosyan.wordpress.com
առաջադրանքի ստեղծում karinepetrosyan.wordpress.com
բլոգի/կայքի վարում
ելույթ կայքում
կարծիքներ կայքում Գրել եմ կարծիքներ
հոդված «Դպիրում»
խմբագրական աշխատանք Աշխատանք Միջին դպրոցի ռուսերենի թարգմանչական խմբի հետ
մասնակցություն ստուգատեսներին
առցանց քննարկումնր մասնակցել եմ
կրթահամալիրում ստեղծված ծրագրերի տարածում
դասալսում
ելույթներ հանրապետական ԶԼՄ-երում
այցելություններ հանրապետության այլ դպրոցներ
on-line դասի կազմակերպում
գովազդային թերթիկների բաժանում բաժանել եմ
ինքնակրթություն
մասնագիտական, մանկավարժական գրականություն
գեղարվեստական, գիտահանրամատչելի
ՏՀՏ նոր միջոցներ
նախաձեռնություննր
նախագծեր
ճամփորդություններ
հատուկ նշումներ