Բոբիկ ջուր մի էրա

 Բոբիկ ջուր մի էրա, բոբիկ ջուր մի էրա,
Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

  1. Ձեր բաղի դուռը բաց է, բոբիկ ջուր մի էրա,
    Ոտներդ շաղով թաց է, բոբիկ ջուր մի էրա,
    Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:
    Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

2.  Այ տղա, բաղի միջին, բոբիկ ջուր մի էրա,
Ոտներդ շաղի միջին, բոբիկ ջուր մի էրա,
Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:
Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

3.  Ջաղջի առաջը գոլ է, բոբիկ ջուր մի էրա,
Հագածդ կարմիր սոլ է, բոբիկ ջուր մի էրա,
Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա
Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

4.  Ես ծարավ եմ, ջուր չկա, բոբիկ ջուր մի էրա,
Սարերին աղբուր չկա, բոբիկ ջուր մի էրա
Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:
Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

 

  1. Ես ղուշ եմ թևս դեղին, բոբիկ ջուր մի էրա,

Ման գուկամ նանիս գեղին, բոբիկ ջուր մի էրա,

Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

 

  1. Պարբաշի, պարըդ քաշի, բոբիկ ջուր մի էրա,

Ետ դառի, յարիդ աշի, բոբիկ ջուր մի էրա,

Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա:

Փուշ կըմտնի ոտդ, ջանեջան, կեղնի յաման յարա: