Հունիսյան դեղաբույսեր

Ֆիլմում ներկայացվում են  Սևանի տարածաշրջանում աճող դեղաբույսերը` արևքուրիկը, ուրցը, առյուծագին, անթառամը, մարիամխոտը, օշինդրը: Սովորողները ճանաչել և հավաքել են դեղաբույսերը, համացանցից օգտվելով իմացել են նրանց բուժական հատկությունները, կիրառությունը: